ŽIADALI SME ODTAJNENIE ŠOKUJÚCEJ SPRÁVY SIS O MAFIÁNSKOM TERORE V ŠTÁTE!

28. mája 2021 Od Milan Mazurek

V parlamente som predložil návrh na odtajnenie správy SIS, s ktorou boli oboznámení poslanci NR SR na tajnom rokovaní. Občania majú právo vedieť dopodrobna, ktoré osoby páchajú skutky, nezlučiteľné s právnym štátom a demokraciou. A taktiež, kto celé toto konanie nariadil a viedol.  Vládni poslanci však pravdu zverejniť odmietli a Matovič, či Kolíková pri mojom návrhu pozerali s obrovským strachom v očiach. Všetci poslanci, ktorí sme sa s informáciami oboznámili sme viazaní mlčanlivosťou, pri ktorej porušení nám hrozia tvrdé tresty. Ani nám však neboli oznámené podrobné detaily, mená a konkrétne činy.