⁣VLÁDA ÚTOČÍ NA ŽIVOTY NAŠICH DETÍ! OSADNÍKOV ZO ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL CHCE ROZDEĽOVAŤ MEDZI BEŽNÉ ŠKOLY!

21. júna 2021 Od Milan Mazurek

VLÁDA ÚTOČÍ NA ŽIVOTY NAŠICH DETÍ! OSADNÍKOV ZO ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL CHCE ROZDEĽOVAŤ MEDZI BEŽNÉ ŠKOLY!

Vládny návrh zákona o štátnej správe v školstve, ktorý bol na tejto schôdzi finálne schválený presúva celé špeciálne školstvo z Ministerstva vnútra, pod Ministerstvo školstva a taktiež mení pôsobnosť regionálnych úradov školstva, ktoré dodnes spadali pod samosprávne kraje.

V dôvodovej správe k tomuto návrhu zákona Ministerstvo uvádza, že jeho cieľom je riešenie „nespravodlivého“ zaraďovania detí z osád do špeciálnych základných škôl, čím vraj dochádza k ich diskriminácii. Existenciu takéhoto „systémového rasizmu“ nedokázali ničím a tento svoj výplod fantázie predstavili poslancom ako realitu.

Chcú teda čo najviac detí zo špeciálnych škôl presúvať do bežných základných škôl a taktiež, ak to bude možné, aj celé špeciálne školy rušiť spôsobom, pri ktorom ich zlúčia s bežnými základnými školami. Medzi deti slušných rodičov, bez ohľadu akú majú farbu či národnosť, tak presunú množstvo detí s potrebou špeciálneho prístupu. Dopad na kvalitu ich života a vzdelávacieho procesu bude týmto opatrením doslova devastačný.

Vláda tak premietla svoje ideologické predstavy nad realitu a fakty a neváha zničiť životy našich detí kvôli sociálnym experimentom. Hlasoval som jasne proti tomuto návrhu zákona.

Dôvodovú správu k návrhu zákona nájdete na tejto adrese:
https://www.nrsr.sk/web/Dynami….c/DocumentPreview.as

Hlasovanie poslancov o finálnej podobe zákona nájdete na tomto odkaze:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=46013